اثر مستقیم
ضد انگلی

استفاده از کرم لیش‌جی‌وان در مراحل اولیه بروز زخم، باعث جلوگیری از تشکیل اسکار، بهبودی زخم و تسهیل بازسازی می‌شود.

قدرت ترمیم کنندگی
جوشگاه زخم

کرم لیش‌جی‌وان نه‌تنها لیشمانیوز پوستی را درمان می‌کند، بلکه در درمان سایر زخم‌ها نیز مؤثر است. ویژگی‌های ایمونو‌مدولاتوری این کرم سبب تقویت سیستم ایمنی در برابر انگل‌ها می‌شود و در نتیجه به بهبود زخم‌ها و بازسازی بافت‌ها کمک می‌کند.

تقویت کننده
سیستم ایمنی سلولی

کرم لیش‌جی‌وان در درمان زخم‌های مختلف عفونی مؤثر است. عملکرد چندگانه این کرم در از بین بردن عفونت اصلی، تسهیل روند درمان و بهبود حال عمومی بیمار قابل مشاهده است.